New-PowerBIColumn

Yeni bir Power BI sütun nesnesi oluşturur.

Syntax

New-PowerBIColumn
   -Name <String>
   -DataType <PowerBIDataType>
   [<CommonParameters>]

Description

Yeni bir Power BI sütun nesnesi oluşturmayı başlatır. Sütunlar, tablo nesnesi oluşturmak için yapı taşlarıdır.

Örnekler

Örnek 1

PS C:\>$col1 = New-PowerBIColumn -Name ID -DataType Int64
PS C:\>$col2 = New-PowerBIColumn -Name Data -DataType String
PS C:\>$table1 = New-PowerBITable -Name SampleTable1 -Columns $col1,$col2
PS C:\>
PS C:\>$col3 = New-PowerBIColumn -Name ID -DataType Int64
PS C:\>$col4 = New-PowerBIColumn -Name Date -DataType DateTime
PS C:\>$col5 = New-PowerBIColumn -Name Detail -DataType String
PS C:\>$col6 = New-PowerBIColumn -Name Result -DataType Double
PS C:\>$table2 = New-PowerBITable -Name SampleTable2 -Columns $col3,$col4,$col5,$col6
PS C:\>
PS C:\>$dataset = New-PowerBIDataSet -Name SampleDataSet -Tables $table1,$table2
PS C:\>
PS C:\>Add-PowerBIDataSet -DataSet $dataset

Bu örnek, iki sütunlu bir tablonun ve dört sütunlu başka bir tablonun örneğini oluşturur ve bir veri kümesinin örneğini oluşturur. Ardından veri kümesini Power BI'da oluşturur.

Parametreler

-DataType

Sütunun türü.

Type:PowerBIDataType
Accepted values:Int64, Double, Boolean, DateTime, String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Name

Sütun adı.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Çıkışlar

Microsoft.PowerBI.Common.Api.Datasets.Column