Aracılığıyla paylaş


Get-PowerBIAccessToken

Geçerli Power BI kimliği doğrulanmış oturumunuz için erişim belirtecini alır.

Syntax

Get-PowerBIAccessToken
   [-AsString]
   [<CommonParameters>]

Description

Oturum açmış Power BI profilinden toplanan Power BI erişim belirtecini döndürür. Bu komutu çalıştırmadan önce Connect-PowerBIServiceAccount kullanarak oturum açtığınızdan emin olun.

Örnekler

Örnek 1

PS C:\> $headers = Get-PowerBIAccessToken
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers $headers -Uri 'https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups'

Power BI erişim belirtecini karma tablo olarak alır ve kimlik doğrulaması için üst bilginin bir parçası olarak Invoke-RestMethod'a geçirir.

Parametreler

-AsString

Erişim belirtecini karma tablo yerine dize olarak döndürmeyi gösterir. Dize, "Taşıyıcı" gibi kimlik doğrulama türünü içerir.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Girişler

None

Çıkışlar

System.Object