New-PowerBIWorkspace

Yeni bir Power BI çalışma alanı oluşturur.

Syntax

New-PowerBIWorkspace
   -Name <String>
   [<CommonParameters>]

Description

Geçerli kullanıcı çalışma alanı yöneticisi olarak yeni bir Power BI çalışma alanı oluşturur.

Örnekler

Örnek 1

PS C:\> New-PowerBIWorkspace -Name "New Workspace"

"Yeni Çalışma Alanı" adlı yeni bir Power BI çalışma alanı oluşturur ve geçerli kullanıcıyı çalışma alanı yöneticisi olarak ekler.

Parametreler

-Name

Yeni çalışma alanına vermek istediğiniz ad. Ad kuruluştaki başka bir çalışma alanıyla eşleşirse işlem başarısız olur.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Girişler

None

Çıkışlar

System.Object