Diğer Ad Özniteliği Bildirimi

Alias özniteliği, kullanıcının bir cmdlet veya cmdlet parametresi için farklı adlar belirlemesine izin verir. Diğer adlar bir parametre adı için kısayollar sağlamak üzere kullanılabilir veya farklı senaryolar için uygun olan farklı adlar sağlayabilir.

Sözdizimi

[Alias(aliasNames)]

Parametreler

aliasNames (Dize []) Gerekli. Cmdlet parametresi için virgülle ayrılmış diğer ad adlarını belirtir.

Açıklamalar

Alias özniteliği System. Management. Automation. Aliasattribute sınıfı tarafından tanımlanır.

Cmdlet diğer adları

  • Alias özniteliği cmdlet bildirimiyle birlikte kullanılır. Bu özniteliklerin nasıl bildirireceğiniz hakkında daha fazla bilgi için bkz. cmdlet diğer adları.
  • Her parametre diğer adı benzersiz olmalıdır. Windows PowerShell yinelenen diğer ad adlarını denetlemez.

Parametre diğer adları

  • Bir cmdlet parametresi belirttiğinizde, diğer ad özniteliği parametre özniteliğiyle birlikte kullanılır. Bu özniteliklerin nasıl bildirireceğiniz hakkında daha fazla bilgi için bkz. nasıl yapılır cmdlet parametreleri.
  • Her parametre diğer adı bir cmdlet içinde benzersiz olmalıdır. Windows PowerShell yinelenen diğer ad adlarını denetlemez.
  • Alias özniteliği, bir cmdlet 'teki her bir parametre için bir kez kullanılır.

Ayrıca Bkz.

Cmdlet Diğer Adları

Parametre Diğer Adları

Windows PowerShell Cmdlet’ini Yazma