SelectStr Öğreticisi

Bu bölüm, Windows PowerShell tarafından sağlanan Select-String cmdlet 'ine çok benzeyen Select-Str cmdlet 'i oluşturmaya yönelik bir öğretici sağlar. Bu öğretici, cmdlet 'lerin nasıl uygulandığını ve kodun açıklamasını gösteren kod parçaları sağlar.

Bu öğreticideki konu başlığı

Veri deposuna erişmek Için cmdlet oluşturma Bu bölümde, bir dosya veya nesne içindeki dizeleri seçen bir cmdlet 'in nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır.

Ayrıca Bkz.

Bir Veri Deposuna Erişmek İçin Cmdlet Oluşturma

Windows PowerShell SDK’sı