GroupBy için CustomControl öğesi

Yeni grubu görüntüleyen özel denetimi tanımlar.

Şema

  • Yapılandırma öğesi
  • ViewDefinitions öğesi
  • Öğeyi görüntüle
  • GroupBy öğesi
  • CustomControl öğesi

Syntax

<CustomControl>
  <CustomEntries>...</CustomEntries>
<CustomControl>

Öznitelikler ve Öğeler

Aşağıdaki bölümlerde, öğesinin öznitelikleri, alt öğeleri ve üst öğesi açıklanır CustomControl . Herhangi bir sayıda alt öğe belirtebilir ve bunları istediğiniz sırada listeleyebilirsiniz.

Öznitelikler

Yok.

Alt Öğeler

Öğe Açıklama
GroupBy için CustomControl için Customendenemeler öğesi Gerekli öğe.

Denetimin tanımlarını sağlar.

Üst Öğeler

Öğe Açıklama
Görünüm için GroupBy öğesi Windows PowerShell yeni bir nesne grubunu görüntüleme şeklini tanımlar.

Açıklamalar

Ayrıca Bkz.

GroupBy için CustomControl için Customendenemeler öğesi

Görünüm için GroupBy öğesi

PowerShell Biçimlendirme Dosyası Yazma