GroupBy için ExpressionBinding için PropertyName öğesi

Değeri denetim tarafından görünen .NET özelliğini belirtir. Bu öğe, yeni bir nesne grubunun nasıl görüntülendiğini tanımlarken kullanılır.

Şema

  • Yapılandırma öğesi
  • ViewDefinitions öğesi
  • Öğeyi görüntüle
  • GroupBy öğesi
  • CustomControl öğesi
  • Customendenemeler öğesi
  • CustomEntry öğesi
  • CustomItem öğesi
  • ExpressionBinding öğesi
  • PropertyName öğesi

Syntax

<PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>

Öznitelikler ve Öğeler

Aşağıdaki bölümlerde öznitelikleri, alt öğeleri ve öğesinin üst öğesi açıklanır PropertyName .

Öznitelikler

Yok.

Alt Öğeler

Yok.

Üst Öğeler

Öğe Açıklama
GroupBy için CustomItem için ExpressionBinding öğesi Denetim tarafından görüntülenen verileri tanımlar.

Metin Değeri

Değeri denetim tarafından görünen .NET özelliğinin adını belirtin.

Açıklamalar

Ayrıca Bkz.

GroupBy için CustomItem için ExpressionBinding öğesi

PowerShell Biçimlendirme Dosyası Yazma