GroupBy SelectionCondition için TypeName Öğesi

Koşulu tetikleyen bir .NET türü belirtir. Bu öğe, yeni bir nesne grubunun nasıl görüntülendiğinde kullanılır.

Şema

  • Configuration Öğesi
  • ViewDefinitions Öğesi
  • Görünüm Öğesi
  • GroupBy Öğesi
  • CustomControl Öğesi
  • CustomEntries Öğesi
  • CustomEntry Öğesi
  • EntrySelectedBy Öğesi
  • SelectionCondition Öğesi
  • TypeName Öğesi

Syntax

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Öznitelikler ve Öğeler

Aşağıdaki bölümlerde öznitelikler, alt öğeler ve Öğenin üst öğesi TypeName açıklanmaktadır.

Öznitelikler

Yok.

Alt Öğeler

Yok.

Üst Öğeler

Öğe Açıklama
GroupBy EntrySelectedBy için SelectionCondition Öğesi Kullanılacak denetim tanımı için mevcut olması gereken bir koşul tanımlar.

Metin Değeri

Gibi .NET türünün tam adını System.IO.DirectoryInfo belirtin.

Açıklamalar

Bu öğe belirtilirse, öğesini SelectionSetName belirtemezseniz. Seçim koşullarını tanımlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Verileri Görüntülemek için Koşulları Tanımlama.

Ayrıca Bkz.

GroupBy EntrySelectedBy için SelectionCondition Öğesi

PowerShell Biçimlendirme Dosyası Yazma