HelpInfo XML Dosyasını Adlandırma

Bu konuda, Yaygın olarak HelpInfo XML dosyaları olarak bilinen Biçimlendirilmiş Yardım Bilgileri dosyaları için gerekli ad biçimi açıklanmıştır.

HelpInfo XML Dosyasını Adlandırma

HelpInfo XML dosyasının adı aşağıdaki biçimde olmalıdır.

<ModuleName>_<ModuleGUID>_HelpInfo.xml

Adın öğeleri aşağıdaki gibidir.

  • <ModuleName>- Get-Module cmdlet'inin döndür olduğu ModuleInfo nesnesinin Name özelliğinin değeri.

  • <ModuleGUID> - Modül bildiriminde GUID anahtarının değeri.

Örneğin, modül adı "TestModule" ve modül GUID'si 9cabb9ad-f2ac-4914-a46b-bfc1bebf07f9 ise, modülün HelpInfo XML dosyasının adı şöyle olacaktır:

TestModule_9cabb9ad-f2ac-4914-a46b-bfc1bebf07f9_HelpInfo.xml