Aracılığıyla paylaş


JEA Önkoşulları

Yeterli Yönetici istrasyon, PowerShell 5.0 ve üzeri sürümlerde bulunan bir özelliktir. Bu makalede, JEA kullanmaya başlamak için karşılanması gereken önkoşullar açıklanmaktadır.

Hangi PowerShell sürümünün yüklü olduğunu denetleyin

Sisteminizde hangi PowerShell sürümünün yüklü olduğunu denetlemek için Windows PowerShell isteminde değişkeni denetleyin $PSVersionTable .

$PSVersionTable.PSVersion
Major Minor Build Revision
----- ----- ----- --------
5   1   14393 1000

JEA, PowerShell 5.0 ve üzeri sürümlerde kullanılabilir. Tam işlevsellik için sisteminizde kullanılabilen en son PowerShell sürümünü yüklemeniz önerilir. Aşağıdaki tabloda JEA'nın Windows Server'da kullanılabilirliği açıklanmaktadır:

Sunucu İşletim Sistemi JEA Kullanılabilirliği
Windows Server 2016+ Önce -den yüklen -miş
Windows Server 2012 R2 WMF 5.1 ile tam işlevsellik
Windows Server 2012 WMF 5.1 ile tam işlevsellik
Windows Server 2008 R2 WMF 5.1 ile azaltılmış işlevsellik1

Ev veya iş bilgisayarınızda JEA da kullanabilirsiniz:

İstemci İşletim Sistemi JEA Kullanılabilirliği
Windows 10 1607+ Önce -den yüklen -miş
Windows 10 1603, 1511 Azaltılmış işlevsellikleönceden yüklenmiş 2
Windows 10 1507 Kullanılamaz
Windows 8, 8.1 WMF 5.1 ile tam işlevsellik
Windows 7 WMF 5.1 ile azaltılmış işlevsellik1
 • 1 JEA, Windows Server 2008 R2 veya Windows 7'de grup tarafından yönetilen hizmet hesaplarını kullanacak şekilde yapılandırılamaz. Sanal hesaplar ve diğer JEA özellikleri desteklenir.

 • 2 Aşağıdaki JEA özellikleri Windows 10 sürüm 1511 ve 1603'te desteklenmez:

  • Grup tarafından yönetilen hizmet hesabı olarak çalıştırma
  • Oturum yapılandırmalarında koşullu erişim kuralları
  • Kullanıcı sürücüsü
  • Yerel kullanıcı hesaplarına erişim verme

  Bu özellikler için destek almak için Windows'ı sürüm 1607 (Yıldönümü Güncelleştirmesi) veya sonraki bir sürüme güncelleştirin.

Windows Management Framework'ü yükleme

PowerShell'in eski bir sürümünü çalıştırıyorsanız sisteminizi en son Windows Management Framework (WMF) güncelleştirmesi ile güncelleştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için WMF belgelerine bakın.

Tüm sunucularınızı yükseltmeden önce iş yükünüzün WMF ile uyumluluğunu test edin.

Windows 10 kullanıcıları, Windows PowerShell'in geçerli sürümünü edinmek için en son özellik güncelleştirmelerini yüklemelidir.

PowerShell uzaktan iletişimini etkinleştirme

PowerShell Uzaktan İletişimi, JEA'nın oluşturulduğu temeli sağlar. JEA'yi kullanabilmeniz için Önce PowerShell Uzaktan İletişimi'nin etkinleştirildiğinden ve düzgün bir şekilde güvenli hale getirildiğinden emin olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz . WinRM Güvenliği.

PowerShell Uzaktan İletişimi, Windows Server 2012 ve üzeri sürümlerde varsayılan olarak etkindir. Yükseltilmiş bir PowerShell penceresinde aşağıdaki komutu çalıştırarak PowerShell uzaktan iletişimini etkinleştirebilirsiniz.

Enable-PSRemoting

PowerShell modülünü ve betik bloğu günlüğünü etkinleştirme (isteğe bağlı)

Aşağıdaki adımlar sisteminizdeki tüm PowerShell eylemleri için günlüğe kaydetmeyi etkinleştirir. JEA için PowerShell Modülü Günlüğü gerekli değildir, ancak kullanıcıların çalıştırılan komutların merkezi bir konumda günlüğe kaydedildiğinden emin olmak için günlüğü açmanız önerilir.

Grup İlkesi'ni kullanarak PowerShell Modül Günlüğü ilkesini yapılandırabilirsiniz.

 1. Active Directory Etki Alanı Denetleyicisindeki Grup İlkesi Yönetim Konsolu'nda bir iş istasyonunda veya Grup İlkesi Nesnesinde Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi'ni açma
 2. Bilgisayar Yapılandırması\Yönetici istrative Templates\Windows Components\Windows PowerShell'e gidin
 3. Modül Günlüğünü Aç'a çift tıklayın
 4. Etkin'e tıklayın
 5. Seçenekler bölümünde Modül Adları'nın yanındaki Göster'e tıklayın
 6. Tüm modüllerdeki komutları günlüğe kaydetmek için açılır pencereye yazın * .
 7. İlkeyi ayarlamak için Tamam'a tıklayın
 8. PowerShell Betik Bloğu Günlüğünü Aç'a çift tıklayın
 9. Etkin'e tıklayın
 10. İlkeyi ayarlamak için Tamam'a tıklayın
 11. (Yalnızca etki alanına katılmış makinelerde) Grup İlkesi'nin güncelleştirilmiş ilkeyi işlemesini ve ayarları uygulamasını çalıştırın gpupdate veya bekleyin

Grup İlkesi aracılığıyla sistem genelinde PowerShell transkripsiyonu da etkinleştirebilirsiniz.

Sonraki adımlar

Ayrıca bkz.