Share via


E-posta Yönlendiricisini yapılandırma

 

Yayımlanan: Şubat 2017

Uygulama Hedefi: Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Yüklendikten sonra E-posta Yönlendiricisi'ı yapılandırabilirsiniz. Bu yapılandırma görevlerinin bazılarını zorunludur. Aşağıdaki işlevleri etkinleştirmek için kullandığınız, diğerleri isteğe bağlıdır:

 • Yapılandırma Görevi 1: E-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi'ı kullanarak profiller ayarlayın ve (isteğe bağlı olarak) dağıtımlar ayarlayın. Daha fazla bilgi için, bkz. bu konudaki "E-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi".

 • Yapılandırma Görevi 2: Microsoft Dynamics CRM kullanıcıları, gelen e-posta erişim türlerini E-posta Yönlendiricisi olarak ayarlamış olmalıdır. Daha fazla bilgi için, bkz. bu konuda daha sonra "E-posta erişim türü ayarlama".

 • Yapılandırma Görevi 3: (İsteğe bağlı) Yapılandırmanın parçası olarak, kurallar dağıtabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. bu konuda daha sonra, "Gelen Kutusu Kuralları Dağıtma".

 • Yapılandırma Görevi 4: (İsteğe bağlı) Yapılandırmanın parçası olarak, bir iletme posta kutusu ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. bu konuda daha sonra, "İletme Posta Kutusu ayarlama".

Bu Konuda

E-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi

Kullanıcı kimlik bilgilerini güvenli tutun

E-posta erişim türünü ayarlama

Gelen kutusu kuralları dağıtma

İletme posta kutusu ayarlama

E-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi

E-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi, E-posta Yönlendiricisi'ı yapılandırmak için kullanacağınız bir araçtır.E-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi, E-posta Yönlendiricisi ile yüklenir ve E-posta Yönlendiricisi Kurulumu tamamlandıktan sonra çalıştırılabilir.

E-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi kullanılarak yapılandırılan E-posta Yönlendiricisi ayarları, E-posta Yönlendiricisi yüklenen klasörde bulunan Microsoft.Crm.tools.EmailAgent.xml dosyasına kaydedilir.

E-posta Yönlendiricisi'ın birkaç seçeneği vardır.E-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi'ı çalıştırmadan önce, bu seçenekleri nasıl yapılandırmak istediğinizi belirlemelisiniz:

 • Gelen Yapılandırma.Microsoft Dynamics CRM E-posta Yönlendiricisi, gelen e-posta iletileri için popüler Exchange sürümlerini veya POP3 e-posta sistemlerini destekler.Daha fazla bilgi:Microsoft Dynamics CRM E-posta Yönlendiricisi yazılım gereksinimleri

 • Giden Yapılandırması.Microsoft Dynamics CRM yalnızca Exchange Online öğesini veya SMTP e-posta sistemlerini destekler.

 • Posta Kutusu İzleme Türü. Aşağıdaki iki posta kutusu türünü yapılandırabilirsiniz:

  • İletme Posta KutusuE-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi'ı çalıştırdığınızda İletme Posta Kutusunu seçerseniz, E-posta Yönlendiricisi, e-posta iletilerini işlemek için tek bir posta kutusu kullanır. Ardından, e-posta iletilerini alacak her Microsoft Dynamics CRM kullanıcısı ya da kuyruğu için, Kural Uygulama Sihirbazı'ı çalıştırarak kullanıcı veya kuyruk için bir kural oluşturmanız gerekir.

  • E-posta Yönlendiricisi. E-posta iletileri ek olarak iletilebilirse, ancak e-posta sisteminiz kurallara izin vermiyorsa, her kullanıcıyı E-posta Yönlendiricisi ayarını kullanmak üzere yapılandırmanız gerekir.Exchange Server kullanıyorsanız, İleri Posta Kutusu İzleme kullanmanızı öneririz.

E-posta Yönlendiricisi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. E-posta Yönlendiricisi. Ayrıca bkz: E-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisini kullanma.

E-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi'ı başlatmak için Başlat'a tıklayın, Programlar üzerine gelin, Microsoft Dynamics CRM E-posta Yönlendiricisi üzerine gelin ve ardından Microsoft Dynamics CRME-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi öğesine tıklayın.

Yapılandırma profilleri

E-posta Yönlendiricisi'ı Microsoft Dynamics CRM kuruluşunuzdan/kuruluşunuza e-posta yönlendirmek üzere etkinleştirmek amacıyla, en az bir gelen e-posta profili ve bir giden e-posta profili yapılandırmanız gerekir. Kuruluşunuzun e-posta sisteminin karmaşıklık düzeyine bağlı olarak, birden fazla gelen ve giden yapılandırma profili oluşturmanız gerekebilir. Örneğin, kuruluşunuz birden fazla e-posta sunucusu için gelen E-posta Yönlendiricisi hizmetlerini gerektiriyorsa, her e-posta sunucusu için bir gelen yapılandırma profili oluşturmanız gerekir.

Önemli

Exchange Online'a erişirken performansı azalması nedeniyle, bir profil Exchange Online için de yapılandırıldığında, E-posta Yönlendiricisi, POP3 hesapları ya da Microsoft Exchange Server şirket içi dağıtımlarını kullanmak üzere yapılandırılmalıdır. Hem Exchange Online hem de bir Exchange Server Şirket İçi ya da POP3 e-posta sunucusuyla iletişim kurmanız gerekiyorsa, bunu birden fazla E-posta Yönlendiricisi örneği kullanarak yapabilirsiniz (bir bilgisayara yalnızca bir E-posta Yönlendiricisi örneği yükleyebilirsiniz).Exchange Server Şirket İçi ve POP3 e-posta sunucularına, aynı E-posta Yönlendiricisi örneğinden birden çok profil kullanarak bağlanmak desteklenir.

Kimlik doğrulama türleri

E-posta Yönlendiricisi aracının gelen ve giden her e-posta profili için kullanacağı kimlik doğrulama türünü belirtmelisiniz. Gelen e-posta işlemek için kullandığınız e-posta sunucusunun türüne bağlı olarak, aşağıdaki kimlik doğrulama türlerinden birini seçin:

 • Windows Kimlik Doğrulaması. Gelen e-posta için Microsoft Exchange Server kullanırsanız bu kullanılabilecek tek kimlik doğrulama türüdür.

 • NTLM. Bu seçenek yalnızca, gelen e-posta için POP3 uyumlu bir sunucu kullanırsanız kullanılabilir.

 • Düz Metin. Bu seçenek, gelen e-posta için POP3 uyumlu bir sunucu veya Microsoft Exchange Online kullanırsanız kullanılabilir.Microsoft Exchange Online için, bu kullanılabilecek tek kimlik doğrulama türüdür.

Exchange Server için, gelen profiller yalnızca Windows kimlik doğrulamasını destekler. POP3 uyumlu sunucular için, gelen profiller NTLM düz metin kimlik doğrulamasını destekler.

İpucu

E-posta Yönlendiricisi öğesini Exchange Server ile POP3 protokolü kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ancak, Exchange Server POP3 hizmeti varsayılan olarak devre dışıdır. POP3'ün nasıl etkinleştirileceği ile ilgili bilgi için, Exchange Server belgelerinize bakın.

Önemli

Düz metin kimlik doğrulaması şifrelenmemiş kullanıcı adlarını ve parolalarını aktarır. Düz metin kimlik doğrulaması kullanıyorsanız, bunu yalnızca Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) veya Güvenli Yuva Katmanı (SSL) ile kullanmanızı öneririz.SSL Kullan'ı seçin ve Ağ Bağlantı Noktası alanını (Gelişmiş sekmesi), ortamınız için uygun bir değere ayarlayın. (Exchange Online belirtirseniz, SSL Kullan seçeneği kullanılamaz, çünkü Exchange Online' yalnızca bir https bağlantısı üzerinden bağlanabilirsiniz.) POP3 sunucunuzun gereksinimlerini e-posta yöneticinizle doğrulayın.

Not

Adsız SMTP yalnızca dahili, İnternet ile ilgili olmayan SMTP sunucuları için geçerlidir. Çoğu SMTP sunucusu Adsız kimlik doğrulamayı desteklemez.E-posta Yönlendiricisi'dan kesintisiz e-posta akışı sağlamak için, SMTP sunucunuzun gereksinimlerini e-posta yöneticinizle doğrulayın.

Erişim kimlik bilgileri

Diğer yapılandırma profili seçeneklerini nasıl ayarladığınıza bağlı olarak, E-posta Yönlendiricisi'ın, profilin hizmet ettiği her posta kutusuna erişmek için kullanacağı kullanıcı adını ve parolasını belirtmek üzere aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Önemli

E-posta sunucusu için geçerli olan, ancak belirli bir posta kutusu için geçerli olmayan erişim kimlik bilgileri kullanıyorsanız, erişimi sınadığınızda "401 erişim reddi" hatası oluşur.

Gelen profiller aşağıdaki erişim kimlik bilgilerini destekler:

 • Yerel Sistem Hesabı. Bu seçenek, E-posta Yönlendiricisi'ın çalıştığı bilgisayar ve Microsoft Exchange Server'ın çalıştığı bilgisayar arasında bir makine güveni olmasını gerektirir. Gelen profiller için, bu seçenek yalnızca Exchange Server için kullanılabilir (Exchange Online veya POP3 uyumlu diğer e-posta sunucuları için kullanılamaz).

 • Kullanıcı tanımlı. Bu seçenek, ürünün yalnızca şirket içi sürümünde kullanılabilir. Bu seçenek, tüm e-posta sunucu türlerini, protokoller ve kimlik doğrulama türleri için kullanılabilir.

  Bu seçenek, her kullanıcının Kişisel Seçenekleri Ayarla iletişim kutusuna bir kullanıcı adı ve parola girmesini gerektirir (Microsoft Dynamics CRM web istemcisinin Çalışma alanı bölümünde bulunur). Bu, her kullanıcının erişim kimlik bilgileri kullanılarak posta kutularının E-posta Yönlendiricisi tarafından izlenmesine olanak verir. Bir kullanıcı bir etki alanı parolasını, örneğin süresi dolduğu zaman değiştirdiğinde, E-posta Yönlendiricisi'ın posta kutusunu izlemeye devam edebilmesi için, kullanıcının, parolasını Microsoft Dynamics CRM'de güncelleştirmesi gerekir. Bu seçenek, Exchange Server, Exchange Online ve diğer POP3 uyumlu e-posta sunucuları için kullanılabilir.

 • Diğer belirtilen. Bu seçeneği, E-posta Yönlendiricisi'ın, belirtilen bir kullanıcının kimlik bilgilerini kullanarak kimlik doğrulaması yapmasını istiyorsanız belirleyin. Bu seçenek, tüm e-posta sunucu türlerini, protokoller ve kimlik doğrulama türleri için kullanılabilir. Belirtilen kullanıcının gelen profilin hizmet verdiği tüm posta kutularına tam erişimi olmalıdır. Birden çok erişim kimlik bilgileri kümesi belirtmek için, belirtilen her kullanıcı için ayrı bir yapılandırma profili oluşturmanız gerekir.

Giden profiller aşağıdaki erişim kimlik bilgilerini destekler. Daha fazla bilgi için, E-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi Yardımı'na bakın.

 • Yerel Sistem Hesabı. E-posta sunucusu türü olarak SMTP seçerseniz ve E-posta Yönlendiricisi'ın çalıştığı bilgisayarın yerel sistem hesabını kullanarak kimlik doğrulaması yapmak istiyorsanız, bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek, E-posta Yönlendiricisi'ın çalıştığı bilgisayarla Exchange Server'ın çalıştığı bilgisayar arasında bir makine güveni gerektirir. Daha fazla bilgi için Operating system and platform technology security considerations for Microsoft Dynamics 365 içinde "Exchange Server ve Outlook'u Güvenli Hale Getirme" öğesine bakın. Bu seçeneği belirlediğinizde, Microsoft Dynamics CRM sunucusuyla aynı sunucuda E-posta Yönlendiricisi yüklenmelidir ya da Microsoft Dynamics CRM Server Kurulumu sırasında E-posta Yönlendiricisi bilgisayar adının girilmiş olması gerekir. Bu seçenek yalnızca, e-posta sunucusu olarak SMTP seçtiğinizde ve kimlik doğrulama türü olarak Windows Kimlik Doğrulaması veya Anonim seçtiğinizde kullanılabilir.

 • Kullanıcı Tanımlı.

  Bu seçenek, Microsoft Dynamics CRM şirket içi ve Servis Sağlayıcı sürümlerinde ve Exchange Server Türü olarak Exchange Online kullandığınız zaman kullanılabilir.

  Bu seçeneği, E-posta Yönlendiricisi'ın, bireysel bir kullanıcı hesabı veya bir posta kutusu kullanarak kimlik doğrulaması yapmasını istiyorsanız belirleyin.

 • Diğer Belirtilen. Bu seçenek yöneticinin E-posta Yönlendiricisi'ı, belirtilen bir kullanıcı hesabının erişim kimlik bilgilerini kullanarak, her kullanıcının adına e-posta iletileri göndermek üzere yapılandırmasını sağlar. Belirtilen kullanıcının gelen profilin hizmet verdiği tüm posta kutularına tam erişimi olmalıdır. Birden çok erişim kimlik bilgileri kümesi belirtmek için, belirtilen her kullanıcı için ayrı bir yapılandırma profili oluşturmanız gerekir. Bu seçenek, e-posta sunucusu olarak SMTP seçtiğinizde ve kimlik doğrulama türü olarak Anonim seçtiğinizde kullanılamaz.

 • Kullanıcı Türü. E-posta sunucu türü olarak Exchange Online seçerseniz ve erişim kimlik bilgileri olarak Diğer Belirtilen seçerseniz, kullanıcı türü olarak Yönetici veya Kullanıcı seçmeniz gerekir. Birden fazla posta kutusunu işlemek için tek bir kimlik bilgileri kümesi kullanmak istiyorsanız ya da tek tek posta kutuları işlemek için farklı bir e-posta kimlik bilgileri kümesi sağlamak istiyorsanız, Yönetici öğesini seçin.

 • Erişim Türü. E-posta sunucu türü olarak Exchange Online seçerseniz, erişim kimlik bilgileri olarak Diğer Belirtilen seçerseniz ve kullanıcı türü olarak Yönetici seçerseniz, erişim türü olarak Temsilci Erişimi veya Olarak gönder seçmeniz gerekir.

  • Temsilci Erişimi, e-posta iletilerinin "Adına gönder" olarak gönderilmesine neden olur.

  • Olarak gönder e-posta iletilerinin "Olarak Gönder" olarak gönderilmesine neden olur.

Dağıtımlar

E-posta Yönlendiricisi'nin bir yapılandırma profilini Microsoft Dynamics CRM Online'a ilişkilendirebilirsiniz. Zorunlu değildir, ancak bunu yapmak, yapılandırma profilinin, başka bir profil atanmamış kullanıcılara atanması faydasını sağlar.

E-posta Yönlendiricisi'ın bağlanacağı Microsoft Dynamics CRM sistemi türünü seçmeniz gerekir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

 • Şirketim. Şirketinizde Microsoft Dynamics CRM dağıtılmışsa bu seçeneği belirleyin.

 • Çevrimiçi hizmet sağlayıcısı.E-posta Yönlendiricisi'ın bağlanacağı dağıtım, Microsoft Dynamics CRM'nin bir çevrimiçi hizmet sağlayıcısı dağıtımıysa bu seçeneği belirleyin.

 • Microsoft Dynamics CRM Online. Bu seçeneği, E-posta Yönlendiricisi'ni bir Microsoft Dynamics CRM Online kuruluşuna bağlamak için belirleyin.

Microsoft Dynamics CRM sunucusu

Microsoft Dynamics CRM sunucusunun URL'sini yazın.

 • Şirketinizde bir şirket içi sürümüne bağlanıyorsanız, biçim http://myCRMServer:5555/OrganizationUniqueName örneğine benzer.

 • Bir servis sağlayıcı dağıtımına bağlanıyorsanız, doğru URL'yi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Daha fazla bilgi için, Microsoft İndirme Merkezi'nde bulunan servis sağlayıcıları belgesine bakın.

 • Microsoft Dynamics CRM Online'a bağlanıyorsanız ve kuruluşunuz Microsoft hesabı kullanıyorsa şunu girin:

 • Microsoft Dynamics CRM Online'a bağlanıyorsanız ve kuruluşunuz Microsoft Office 365 kullanıyorsa şunu girin:

Önemli

Microsoft Dynamics CRM dağıtımının URL'sinin doğru yazıldığından emin olun. URL'nin OrganizationUniqueName kısmı, tam olarak Microsoft Dynamics CRM sunucusunda göründüğü gibi yazılmalıdır.OrganizationUniqueName'i belirlemek için, Sistem Özelleştiricisi rolüne sahip bir kullanıcı olarak Microsoft Dynamics CRM web uygulamasını başlatın.Ayarlar öğesine ve ardından Özelleştirmeler öğesine tıklayın.Özelleştirme sayfasında, Geliştirici Kaynakları öğesine tıklayın.OrganizationUniqueName, Kuruluş Benzersiz Adı etiketinin altında görüntülenir.

Bir seferde bir dağıtım türü

İki tür dağıtım vardır. Bir tür, yalnızca Microsoft Dynamics CRM Online'a dağıtımları içerir. Diğer tür, Şirketim'e veya Bir çevrimiçi servis sağlayıcısına dağıtımlar içerir.E-posta Yönlendiricisi için birden çok dağıtım için tanımlarsanız, hepsinin aynı türde olması gerekir. Diğer bir deyişle, bir dağıtım türünü kullanan bir dağıtım oluşturduktan sonra, oluşturduğunuz diğer tüm dağıtımların aynı türde olması gerekir. (Başka türde bir dağıtım oluşturmak için, önce şu anda var olan tüm dağıtımları silmelisiniz.)

Microsoft Dynamics CRM'den kullanıcı e-posta kimlik bilgilerini alma

Belirli durumlarda, E-posta Yönlendiricisi'ın, Microsoft Dynamics CRM'den kimlik bilgileri alması gerekir. Ancak, Microsoft Dynamics CRM yalnızca, E-posta Yönlendiricisi'ın Microsoft Dynamics CRM'ye erişmek için kullanacağı protokol olarak HTTPS seçildiğinde, kullanıcı adları ve parolalar depolar. Bu davranışı, Microsoft Dynamics CRM, kullanıcı adlarını ve parolaları HTTP üzerinden E-posta Yönlendiricisi'a depolayacak ve dağıtacak şekilde değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bu konuda daha sonraki, "Kullanıcı kimlik bilgilerini güvenli tut" kısmında "HTTP Seçeneği" bölümüne bakın.

Erişim kimlik bilgileri

Microsoft Dynamics CRM Server'da oturum açmak için E-posta Yönlendiricisi tarafından kullanılacak erişim kimlik bilgilerini belirtmelisiniz.

Yerel Sistem Hesabını (yalnızca dağıtım türü olarak Şirketim seçildiğinde kullanılabilir) kullanmak için, E-posta Yönlendiricisi, Microsoft Dynamics CRM Sunucusu ile aynı bilgisayara yüklenmelidir veya E-posta Yönlendiricisi yüklü olan bilgisayar, Active Directory PrivUserGroup güvenlik grubunun üyesi olmalıdır.

İpucu

Microsoft Dynamics CRM'nin şirket içi dağıtımı için Microsoft Dynamics CRM Server Kurulumu sırasında E-posta Yönlendiricisi bilgisayarını belirttiyseniz, bilgisayar PrivUserGroup güvenlik grubuna zaten eklenmiş olacaktır.

Birden fazla yapılandırma ve dağıtım için e-posta yönlendirme yapılandırma

E-posta sunucusuna e-posta yönlendiren tek bir gelen ve giden yöntem içeren bir E-posta Yönlendiricisi yapılandırması ekleyebilir ya da düzenleyebilirsiniz. Yapılandırmada, aşağıdakileri belirtmeniz gerekir:

 • Yapılandırma profilinin, görüntüleme ve başvuruya yönelik bir adı.

 • Yapılandırma profilinin yönü: gelen veya giden.

 • E-posta aktarım türü, örneğin gelen için Exchange ya da POP3 ve giden için SMTP.

Ayrıca, E-posta Yönlendiricisi dağıtımları ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.E-posta Yönlendiricisi dağıtımı, bir Microsoft Dynamics CRM sunucu bilgisayarına bir URL, bir gelen yapılandırma ve bir giden yapılandırma içerir. Bir E-posta Yönlendiricisi dağıtım nesnesinde, aşağıdaki bileşenleri belirtin:

 • Microsoft Dynamics CRM sunucu bilgisayarına bir URL (gerekli).

 • Varsayılan bir gelen yapılandırma (isteğe bağlı).

 • Varsayılan bir giden yapılandırma (isteğe bağlı).

Yeni veya var olan bir yapılandırma profili için ek çalıştırma ayarları belirtmek için, E-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi iletişim kutusunda Gelişmiş öğesine tıklayın.

Daha fazla bilgi için, E-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi Yardımı'na bakın.

Kullanıcı kimlik bilgilerini güvenli tutun

Kuruluşunuz E-posta Yönlendiricisi'ı, kullanıcılar veya kuyruklar adına ileti alıp göndermek için kullanıyorsa, güvenliği artırmanız gerekir. Bunu HTTPS protokolünü kullanarak veya IPsec'i etkinleştirerek yapabilirsiniz.

Not

Bu sorun, yalnızca şirket içi Microsoft Dynamics CRMdağıtımı kullanıcıları için geçerlidir.

HTTPS seçeneği

Bir kullanıcı veya kuyruk için eposta işlemede, E-posta Yönlendiricisi, kullanıcı ya da kuyruk için kimlik bilgileri gerektirir. Bu kimlik bilgileri, Microsoft Dynamics CRM web uygulamasında Kişisel Seçenekleri Ayarla iletişim kutusunda (kullanıcılar için) ve Kuyruklar formunda (kuyruklar için) girilebilir.Microsoft Dynamics CRM bu kimlik bilgilerini şifreli biçimde Microsoft Dynamics CRM veritabanı içinde depolar.E-posta Yönlendiricisi, bu kimlik bilgilerinin şifresini çözmek için, Microsoft Dynamics CRM veritabanında depolanan bir anahtar kullanır.E-posta Yönlendiricisi'ın bu anahtarı almak için yaptığı çağrı, HTTPS zorlar.Microsoft Dynamics CRM Server'da, E-posta Yönlendiricisi varsayılan olarak bu şekilde çalışır, yani bu davranışı korumak için bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Ancak, HTTPS kullanmak istemiyorsanız, aşağıdaki bölümde açıklandığı gibi, belirli bir Windows kayıt defteri anahtarı ayarlamanız gerekir.

HTTP seçeneği

HTTPS kullanmak istemiyorsanız, aşağıdaki şekilde, bir Windows kayıt defteri anahtarı ayarlamanız gerekir:

 1. Microsoft Dynamics CRM sunucusunda, HKLM\Software\Microsoft\MSCRM yolunda, DisableSecureDecryptionKey kayıt defteri anahtarının değerini denetleyin. Bu kayıt defteri anahtarı varsa, bunun değerini 1 olarak ayarlayın. (Anahtar var veya 0'a ayarlıysa E-posta Yönlendiricisi'dan Microsoft Dynamics CRM sunucusuna çağrılar HTTPS kullanılarak yapılır.) Bu anahtarın değerinin 1 olarak ayarlanması, E-posta Yönlendiricisi'ın, HTTP protokolü üzerinden Microsoft Dynamics CRM veritabanından bilgiler almasını sağlar.

 2. DisableSecureDecryptionKey değerini değiştirdiyseniz, Microsoft Dynamics CRM sunucusunda aşağıdakileri yapın: Internet Information Services (IIS)'ı yeniden başlatın. Bunu yapmak için, Başlat'a tıklayın, Çalıştır'a tıklayın, IISRESET yazın ve ardından Tamam öğesine tıklayın.

 3. (Önerilen) Microsoft Dynamics CRM sunucusu ve E-posta Yönlendiricisi bilgisayarı arasında tüm iletişimler için Windows Güvenlik Duvarı gibi güvenli ağı etkinleştirin.Daha fazla bilgi:Windows Güvenlik Duvarı ile Gelişmiş Güvenlik Genel Bakışı

E-posta yönlendiricisini HTTPS ile yönlendirmek üzere sertifikaları yönetme

HTTPS üzerinde Microsoft Dynamics CRM çalıştırıyorsanız ve bir veya daha fazla sertifika bir sertifika yetkilisi tarafından imzalanmamışsa, E-posta Yönlendiricisi'ın yüklü olduğu bilgisayarda aşağıdakileri yapın:

Microsoft Dynamics CRM sertifikası için

 1. E-posta Yönlendiricisi "hizmeti, "LocalSystem" hesabını kullanmak üzere yapılandırıldıysa, Microsoft Dynamics CRM sertifikasını, E-posta Yönlendiricisi yüklü olan bilgisayarın yerel makine hesabının güvenilen deposuna aktarın.

 2. E-posta Yönlendiricisi "Hizmeti, herhangi başka bir belirli kullanıcı hesabını kullanmak üzere yapılandırıldıysa, Microsoft Dynamics CRM sertifikasını, E-posta Yönlendiricisi yüklü olan bilgisayarda o kullanıcının hesabının güvenilen deposuna aktarın.

Herhangi bir Exchange Server sertifikası için:

 1. E-posta Yönlendiricisi Hizmeti, "LocalSystem" hesabını kullanmak üzere yapılandırıldıysa, Exchange Server sertifikasını, E-posta Yönlendiricisi yüklü olan bilgisayarın yerel makine hesabının güvenilen deposuna aktarın.

 2. E-posta Yönlendiricisi "Hizmeti, herhangi başka bir belirli kullanıcı hesabını kullanmak üzere yapılandırıldıysa, Exchange Server sertifikasını, E-posta Yönlendiricisi yüklü olan bilgisayarda o kullanıcının hesabının güvenilen deposuna aktarın.

E-posta erişim türünü ayarlama

Bir kullanıcının, Microsoft Dynamics CRM'de izlenecek e-posta iletileri alıp gönderebilmesi için önce aşağıdaki yordamda açıklandığı şekilde, o kullanıcı için ayarlanan e-posta erişimi türünü değiştirmeniz gerekir.

E-posta erişim türünü ayarlama

 1. Ayarlar > Güvenlik'e gidin.

 2. Kullanıcılar'ı seçin. Ayarlarını düzenlemek istediğiniz kullanıcıyı bulun. Farklı bir sayfaya gitmeniz gerekebilir.

 3. Kullanıcının adına tıklayın veya kullanıcıyı seçin ve ardından Düzenle öğesine tıklayın.Kullanıcı formu açılır.E-posta Erişim Yapılandırması bölümünde ileti seçeneklerini düzenleyebilirsiniz.

Uyarı

Varsayılan olarak, Microsoft Dynamics CRM hem gelen e-posta erişim türünü ve hem de giden e-posta erişim türünü "Outlook için Dynamics 365" olarak ayarlar.

 1. Microsoft Dynamics CRM web uygulamasının, postaları E-posta Yönlendiricisi tarafından yönlendirilecek her kullanıcısı için, gelen türünü E-posta Yönlendiricisi veya İletme Posta Kutusuna değiştirmeniz ve giden türünü E-posta Yönlendiricisi olarak değiştirmeniz gerekir.

E-posta yönlendiricisini Microsoft Dynamics CRM (çevrimiçi) ile çalışmak üzere ayarlama

 1. E-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi'u başlatın.

 2. Dağıtımlar sekmesine tıklayın.

 3. Yeni bir dağıtım oluşturmak için Yeni'ye tıklayın.

 4. Dağıtım seçeneğinin Microsoft Dynamics CRM Online olarak ayarlandığından emin olun.Microsoft Dynamics CRM Online seçeneği mevcut değilse aşağıdaki notta açıklandığı gibi var olan dağıtımları silin:

  Not

  İki tür dağıtım vardır. Bir tür, yalnızca Microsoft Dynamics CRM Online'a dağıtımları içerir. Diğer tür, Şirketim'e veya Bir çevrimiçi servis sağlayıcısına dağıtımlar içerir.E-posta Yönlendiricisi için birden çok dağıtım için tanımlarsanız, hepsinin aynı türde olması gerekir. Diğer bir deyişle, bir dağıtım türünü kullanan bir dağıtım oluşturduktan sonra, oluşturduğunuz diğer tüm dağıtımların aynı türde olması gerekir. (Başka türde bir dağıtım oluşturmak için, önce şu anda var olan tüm dağıtımları silmelisiniz.)

 5. Dağıtımı tanımlamak için gerekli geri kalan bilgileri girin ve ardından tamamlamak için, Tamam öğesine tıklayın.

Gelen kutusu kuralları dağıtma

E-posta iletilerini Microsoft Dynamics CRM sistemine yönlendirmenin önemli bir parçası, her Microsoft Dynamics CRM kullanıcısı veya kuyruğunun gelen kutusuna bir Microsoft Exchange Server gelen kutusu kuralı yerleştirmektir. Bu kural, bir Microsoft Dynamics CRM kullanıcısı tarafından alınan her bir iletinin bir kopyasını Microsoft Dynamics CRM sistemi posta kutusuna gönderir.Microsoft Dynamics CRM sistemi posta kutusundan, E-posta Yönlendiricisi, iletileri alır ve Microsoft Dynamics CRM içinde bir e-posta etkinliği oluşturur.

Bu Microsoft Dynamics CRM kullanıcı gelen kutusu kurallarını dağıtmak amacıyla, Microsoft Dynamics CRM kullanıcılarınız için gelen kutusu kurallarını eklemek veya değiştirmek üzere istediğiniz zaman çalıştırabileceğiniz Kural Uygulama Sihirbazı'ı kullanın.

Önemli

Kural Uygulama Sihirbazı, kuralları yalnızca Exchange Server posta kutularına dağıtabilir.Kural Uygulama Sihirbazı'ı, kuralları POP3 e-posta sunucularına dağıtmak için kullanamazsınız.

Not

Kural Uygulama Sihirbazı'ı yükleme hakkında bilgi için, bkz. bu kılavuzda E-Posta Yönlendiricisi ve Kural Dağıtımı Yükleme Sihirbazı.

Bu sihirbazı E-posta Yönlendiricisi yüklemesinin bir parçası olarak yüklemeyi seçerseniz, bu sihirbaza aşağıdakileri yaparak erişebilirsiniz:

Kural Uygulama Sihirbazı'ı yüklediğiniz bilgisayarda, Başlat'a tıklayın, Programlar üzerine gelin, Microsoft Dynamics CRM E-posta Yönlendiricisi üzerine gelin ve ardından Kural Uygulama Sihirbazı öğesine tıklayın.

Kural Uygulama Sihirbazı, bir Exchange Server örneği olan bir bilgisayarda çalıştırılması gerekmez.Kural Uygulama Sihirbazı'ı çalıştırmak için, aşağıdakileri yapmalısınız:

 • Güvenlik rolüne sahip bir Microsoft Dynamics CRM kullanıcısı olarak oturum açmış olmanız gerekir. (Kullanıcıların sınırlı erişim modunda olabilir).

 • Sihirbazın çalıştırıldığı bilgisayarda yerel yönetici olmanız.

 • Exchange Server yönetim izinlerine sahip olmanız.

Kuralları bir Microsoft Dynamics CRM kullanıcısının posta kutusuna dağıtmak için, Kural Uygulama Sihirbazı'ı çalıştıran kişinin, posta kutusu için Exchange Server yönetim izinlerine sahip olması gerekir.Exchange Server yöneticileri belirlemek için, Exchange Sistem Yöneticisi'ni ve Exchange Server temsilci seçme sihirbazını kullanın. Ya da, Kural Uygulama Sihirbazı'ı çalıştıran kişinin, kullanıcıların posta kutularının bulunduğu Exchange Server posta kutusu deposu veya depolama grubunda tam izinlere sahip olduğundan emin olun.

Kuralı Outlook'ta el ile oluşturma

Bir e-posta iletisinin bir ek olarak iletilebileceği e-posta sistemi kurallarını destekleyen POP3 e-posta sunucuları için, kuralı el ile oluşturabilirsiniz.

Not

Bir kuralda bir iletme posta kutusu belirleyebilmeniz için önce bir posta kutusu oluşturmanız ve onu iletme posta kutusu olarak belirlemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz: E-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi Yardımı'nda "İletme Posta Kutusu Belirtme".

 1. Microsoft Office Outlook'da, Dosya > Kuralları ve Uyarıları Yönet öğesine tıklayın.

 2. Kurallar ve Uyarılar iletişim kutusunda, E-posta Kuralları sekmesine tıklayın, Yeni Kural öğesine tıklayın

 3. Adım 1: Bir şablon seçin altında, Kuralı aldığın iletiye uygula öğesini seçin ve İleri öğesine tıklayın.

 4. Adım 1: Koşulları seçin altında, adımın Kime veya Bilgi kutusunda bulunduğu yer öğesini seçin ve İleri öğesine tıklayın.

 5. Adım 1: Eylemleri seçin altında, kişilere veya ortak gruba ek şeklinde ilet.

 6. Adım 2: Kural açıklamasını düzenleyin altında, kişiler veya ortak grup öğesine tıklayın, Kural Adresi penceresinde, iletme posta kutusunu girin, Git öğesine tıklayın, adres defterinden seçin, Kime öğesine tıklayın ve ardından Tamam öğesine tıklayın.

 7. Son'u tıklatın.

 8. Etkinleştirmek için yeni kurala tıklayın ve Değişiklikleri bu klasöre uygula'da görüntülenen doğru Gelen kutusu için çalıştığından emin olun.

 9. Bu kuralı, Gelen kutusu içinde bulunan iletilerde çalıştırmak istiyorsanız, Kurallar ve Uyarılar penceresinden, Kuralları Şimdi Çalıştır'a tıklayın.

İletme posta kutusu ayarlama

İletme posta kutusu, bir sunucu tarafı kuralı tarafından her bir Microsoft Dynamics CRM kullanıcısının posta kutusundan aktarılan posta iletileri için bir toplama kutusu olarak kullanılır. İletme posta kutusu, E-posta Yönlendiricisi sistemine adanmış olmalıdır ve tek bir kullanıcı tarafından bir çalışma posta kutusu olarak kullanılmamalıdır.

Bir iletme posta kutusu belirtmeden önce, Microsoft Dynamics CRM tarafından izlenen e-posta iletilerini işlemeye adanabilecek var olan bir Exchange Server veya POP3 posta kutusu oluşturmanız veya kullanmanız gerekir. İletme posta kutusunu belirttikten sonra, iletme posta kutusuna e-posta iletilerini iletmek için kullanılacak kuralları dağıtmak için Kural Uygulama Sihirbazı'ı çalıştırabilirsiniz.

Not

İletme posta kutusu olarak bir POP3 posta kutusu belirtirseniz, kuralları el ile dağıtmanız gerekir.Kural Uygulama Sihirbazı', kuralları bir POP3 e-posta sunucusuna dağıtamaz. Kuralın el ile dağıtılması hakkında fazla bilgi için, yukarıdaki "Kuralı el ile oluştur"kısmına bakın.

Bir iletme posta kutusu belirtme veya değiştirme

 1. İletme posta kutusu olarak adanacak bir posta kutunuz olduğundan emin olun. Bunu yapmazsanız, bir posta kutusu oluşturma hakkında bilgi için, ileti sunucusu belgelerinize bakın. Gelen e-posta sunucu türü olarak Exchange Server seçerseniz, posta kutusunun oluşturulmasını tamamlamak için, Microsoft Office Outlook veya Web üzerinde Outlook gibi bir e-posta istemcisini kullanarak en az bir kez posta kutusuna oturum açmanız gerekir.

 2. Kullanıcılar, Kuyruklar ve İletme Posta Kutuları sekmesine tıklayın ve ardından Verileri Yükle öğesine tıklayın.

 3. Liste göründüğünde, İletme Posta Kutuları sekmesine tıklayın ve ardından Yeni öğesine tıklayın. Varolan bir iletme posta kutusunu değiştirmek için, Değiştir öğesine tıklayın.

 4. İletme Posta Kutusu iletişim kutusunda, aşağıdaki kutuları doldurun ve sonra Tamam öğesine tıklayın:

  • Ad. İletme posta kutusu için bir ad yazın. Bu, E-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi ve Kural Uygulama Sihirbazı içinde görüntülemek için kullanılır.

  • E-posta Adresi. İletme posta kutusuna, forwardmailbox@contoso.com gibi bir e-posta adresi yazın.

  • Gelen Yapılandırma Profili. İletme posta kutusuyla ilişkilendirilecek gelen yapılandırma profilini seçin. Farklı yapılandırma profillerini kullanan birden çok farklı iletme posta kutularınız olabilir.

  Not

  E-posta Yönlendiricisi tarafından işlendikten sonra iletme posta kutusundaki e-posta iletilerini silmek için, İşlendikten sonra iletme posta kutusunda iletileri sil seçeneğini belirleyin.

 5. Yayımla öğesine tıklayın.

 6. Microsoft Dynamics CRM E-posta Yönlendiricisi hizmetini durdurun. Bunu yapmak için, Başlat menüsünde, services.msc yazın ve ardından ENTER tuşuna basın; veya Çalıştır öğesine tıklayın, services.msc yazın ve ardından ENTER tuşuna basın. Microsoft Dynamics CRM E-posta Yönlendiricisi hizmetine sağ tıklayın ve ardından Durdur öğesine tıklayın.

 7. Microsoft Dynamics CRM E-posta Yönlendiricisi hizmetini yeniden başlatın. Bunu yapmak için, hizmetler listesinde, Microsoft Dynamics CRM E-posta Yönlendiricisine sağ tıklayın ve ardından Başlat öğesine tıklayın.

 8. Tamam öğesine tıklayın ve ardından Hizmetler uygulamasını kapatın.

İletme posta kutusu tamamlayın

E-posta iletilerini yönlendirmek için bir iletme posta kutusu kullanacaksanız, Active Directory dizin hizmetinde, E-posta Yönlendiricisi iletme posta kutusu için kullanılacak kullanıcıyı ve posta kutusunu oluşturmanız gerekir.

Önemli

E-posta Yönlendiricisi'ın, e-posta iletilerini işlemek üzere kullanabilmesi için, iletme posta kutusuna en az bir kez oturum açmanız gerekir.

Ayrıca bkz.

E-Posta Yönlendiricisi ve Kural Dağıtımı Yükleme Sihirbazı
E-posta Yönlendiricisi

© 2017 Microsoft. Tüm hakları saklıdır. Telif Hakkı