Aracılığıyla paylaş


Yüksek Düzeyde Kullanılabilir VMM Yönetim Sunucusu Yükleme

 

Yayımlanan: Mart 2016

Uygulama Hedefi: System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager, System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager

Bu bölümdeki yordamlar Virtual Machine Manager (VMM) uygulamasında aşağıdakilerin nasıl yapıldığını anlatmaktadır:

Yüksek kullanılabilir bir VMM yönetim sunucusunu yüklemeden önce aşağıdakilerden emin olun:

Aşağıdakiler, VMM uygulamasında yüksek kullanılabilir VMM yönetim sunucuları yüklemek için değerlendirilmesi gereken bazı önerilerdir:

 • SQL Server'ın yüksek kullanılabilir bir yüklemesini öneririz.

 • SQL Server'ın yüksek kullanılabilir yüklemesinin yüksek kullanılabilir VMM yönetim sunucusunu yüklemekte olduğunuz yük devri kümesinden ayrı bir yük devri kümesine yüklenmesini öneririz.

 • Ayrıca, kitaplık paylaşımlarınızı barındırmak için yüksek kullanılabilir bir dosya sunucusu kullanmanızı öneririz.

Aşağıdakiler, VMM uygulamasında yüksek kullanılabilir VMM yönetim sunucuları hakkında değerlendirilmesi gereken bazı ek önerilerdir:

 • Verili bir yük devri kümesinde yalnızca bir adet yüksek kullanılabilir bir VMM yönetim sunucusu uygulamanız olabilir.

 • Bir yük devri kümesinin onaltı adede kadar düğümüne VMM yönetim sunucusu yükleyebilirsiniz, ancak herhangi bir anda yalnızca bir düğüm etkin olabilir.

 • VMM konsolunu kullanarak (bir güvenlik güncelleştirmesini yükleme veya kümenin bir düğümünde bakım yapma gibi) planlanmış bir yük devri gerçekleştiremezsiniz. Planlanmış bir yük devri için Yük Devri Kümesi Yöneticisi'ni kullanın.

 • Planlanmış bir yük devri sırasında VMM yönetim sunucusunda etkin olarak çalışır duruma olan hiçbir görev olmadığından emin olun. Çalışmakta olan görevler yük devri sırasında hata oluşturur. Başarısız olan işler, yük devrinden sonra otomatik olarak başlamaz.

 • Yüksek kullanılabilir bir VMM yönetim sunucusuna VMM konsolundan veya VMM Self Servis Portalı'ndan kurulan tüm bağlantılar yük devri sırasında yitirilir. VMM konsolu, bir yük devrinden sonra yüksek kullanılabilir VMM yönetim sunucusuna otomatik olarak yeniden bağlanabilir.

  Not

  System Center 2012 Service Pack 1 (SP1) sürümünden başlayarak VMM Self Servis Portalı kaldırılmıştır.