Sürüm Denetim Dosya ve Klasör Özelliklerini Görüntüleme

Team Foundation sürüm denetimi özellikleri genel dosya ve klasör bilgilerini, bekleyen iade durumunu, güvenlik bilgilerini ve dallanma geçmişini içerir.

[!NOT]

Team Foundation sürüm denetimi özellikleri Visual Studio'nun Özellikler penceresi'unda görüntülenmez.Bunlar aşağıdaki yordamda açıklandığı üzere, kendi Özellikler iletişim kutusunda görüntülenir.

Gerekli İzinler (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)

Bu yordamları gerçekleştirmek için Oku izninin İzin ver olarak ayarlanması gerekir.Daha fazla bilgi için bkz. Takım Kuruluş Sunucusu İzinleri.

Sürüm denetim dosya ve klasör özelliklerini görüntülemek için

  1. Kaynak denetimi Gezgini'ni açmak için seçim View, Diğer Windows, Kaynak denetimi Explorer.

  2. Dosyayı veya klasörü bulun, kısayol menüsünü açın ve seçin özelliklerini.

  3. İçinde özelliklerini iletişim kutusu aşağıdaki sekmeleri bulunan özellikleri görüntüleyebilir:

  4. Tamam düğmesini tıklatın.