AddConstantFxP işlemi

Ad Alanı: Microsoft.Quantum.Arithmetic

Paket: Microsoft.Quantum.Numerics

Kuantum sabit noktası sayısına klasik bir sabit ekler.

operation AddConstantFxP (constant : Double, fp : Microsoft.Quantum.Arithmetic.FixedPoint) : Unit is Adj + Ctl

Giriş

sabit: Çift

Kuantum sabit nokta numarasına eklenecek sabit.

fp : FixedPoint

Sabitin eklendiği sabit noktalı sayı.

Çıkış: Birim