ÇarpmaSI işlemi

Ad Alanı: Microsoft.Quantum.Arithmetic

Paket: Microsoft.Quantum.Numerics

İmzalı tamsayıyı xs imzalı tamsayı ys ile çarpın ve sonucu başlangıçta sıfır olması gereken içinde resultdepolayın.

operation MultiplySI (xs : Microsoft.Quantum.Arithmetic.SignedLittleEndian, ys : Microsoft.Quantum.Arithmetic.SignedLittleEndian, result : Microsoft.Quantum.Arithmetic.SignedLittleEndian) : Unit is Adj + Ctl

Giriş

xs : SignedLittleEndian

n₁ bit çarpımlı

ys : SignedLittleEndian

n₂ bit çarpanı

result : SignedLittleEndian

(n₁+n₂)-bit sonucu, başlangıçta |0⟩ durumunda olmalıdır.

Çıkış : Birim