İşlev değil

Ad Alanı: Microsoft.Quantum.Bitwise

Paket: Microsoft.Quantum.QSharp.Foundation

Bir tamsayının bit düzeyinde DEĞİl değerini döndürür. Bu, yerleşik ~~~ işleçle aynı hesaplamayı gerçekleştirir.

function Not (a : Int) : Int

Giriş

a : Int

Çıkış: Int

Örnek

let a = 248;
let x = Not(a); // x : Int = -249, due to two's complement representation.

Açıklamalar

Diğer ayrıntılar için bkz. C# ~ İşleci .