OptimizedBlockEncodingGeneratorSystem işlevi

Ad Alanı: Microsoft.Quantum.Chemistry.JordanWigner

Paket: Microsoft.Quantum.Chemistry

tarafından JWOptimizedHTerms tanımlanan bir Hamiltonian'ı Pauli GeneratorIndexcinsinden ifade edilene GeneratorSystem dönüştürür.

function OptimizedBlockEncodingGeneratorSystem (data : Microsoft.Quantum.Chemistry.JordanWigner.JWOptimizedHTerms) : Microsoft.Quantum.Chemistry.JordanWigner.OptimizedBEGeneratorSystem

Giriş

data : JWOptimizedHTerms

Hamiltonian biçiminde açıklaması JWOptimizedHTerms .

Çıkış: OptimizedBEGeneratorSystem

Hamiltonian'ın olarak GeneratorSystemtemsili.