MResetX işlemi

Ad Alanı: Microsoft.Quantum.Measurement

Paket: Microsoft.Quantum.Type2.Core

Tek bir kubiti X temelinde ölçer ve ölçümün ardından sabit bir başlangıç durumuna sıfırlar.

operation MResetX (target : Qubit) : Result

Description

$X$-basis içinde tek kubitli bir ölçüm gerçekleştirir ve kubitin ölçümün ardından $\ket{0}$ dizinine döndürülmesini sağlar.

Giriş

target : Qubit

Ölçülecek tek bir kubit.

Çıkış: Sonuç

Pauli $X$ temelinde ölçüm target sonucu.