DeterministicStateOracleFromStateOracle işlevi

Ad Alanı: Microsoft.Quantum.Oracles

Paket: Microsoft.Quantum.Standard

türünde StateOracle bir kahini öğesine DeterministicStateOracledönüştürür.

function DeterministicStateOracleFromStateOracle (idxFlagQubit : Int, stateOracle : Microsoft.Quantum.Oracles.StateOracle) : Microsoft.Quantum.Oracles.DeterministicStateOracle

Giriş

idxFlagQubit : Int

açıkça iki yazmaç üzerinde çalışan $A$ bayrağı kubitinin stateOracle dizini: $f$ bayrağı ve sistem $s$, örneğin $A\ket{0}_f\ket{\psi}_s$.

stateOracle : StateOracle

Türünde bir durum hazırlama kahini $A$ .StateOracle

Çıkış: DeterministicStateOracle

Aynı durum hazırlama kahini $A$, ancak artık türüne DeterministicStateOraclesahip olduğundan, $a,s$ değerinin artık açıkça ayrılmadığı bir yazmaç üzerinde (örneğin, $A\ket{0\psi}_{as}$) davranır.

Ayrıca Bkz.