Api Export

Operations

Get

Tanımlayıcısı tarafından belirtilen API'nin ayrıntılarını SAS Anahtarı 5 dakika boyunca geçerli olan Depolama Blob'a belirtilen biçimde alır.