Gateway Hostname Configuration

Operations

Create Or Update

Bir Ağ Geçidi için güncelleştirme ana bilgisayar adı yapılandırması oluşturur.

Delete

Belirtilen ana bilgisayar adı yapılandırmasını belirtilen Ağ Geçidinden siler.

Get

Konak adı yapılandırmasının ayrıntılarını alma

Get Entity Tag

Tanımlayıcı tarafından belirtilen ana bilgisayar adı yapılandırma varlığının belirtilen Ağ Geçidi varlığı için mevcut olduğunu denetler.

List By Service

Belirtilen ağ geçidi için konak adı yapılandırmaları koleksiyonunu listeler.