Aracılığıyla paylaş


Workspace

Operations

Create Or Update

Yeni bir çalışma alanı oluşturur veya var olan bir çalışma alanını güncelleştirir.

Delete

Belirtilen çalışma alanını siler.

Get

Tanımlayıcısı tarafından belirtilen çalışma alanının ayrıntılarını alır.

Get Entity Tag

Tanımlayıcısı tarafından belirtilen çalışma alanının varlık durumu (Etag) sürümünü alır.

List By Service

API Management hizmet örneğinin tüm çalışma alanlarını listeler.

Update

Tanımlayıcısı tarafından belirtilen çalışma alanının ayrıntılarını güncelleştirir.