Aracılığıyla paylaş


Role Management Policy Assignments - Delete

Rol yönetimi ilkesi atamasını silme

DELETE https://management.azure.com/{scope}/providers/Microsoft.Authorization/roleManagementPolicyAssignments/{roleManagementPolicyAssignmentName}?api-version=2020-10-01

URI Parametreleri

Name İçinde Gerekli Tür Description
roleManagementPolicyAssignmentName
path True

string

Silinecek rol yönetimi ilkesi atamasının {guid_guid} biçiminin adı.

scope
path True

string

Silinecek rol yönetimi ilkesi atamasının kapsamı.

api-version
query True

string

Bu işlem için kullanılacak API sürümü.

Yanıtlar

Name Tür Description
200 OK

Tamam - İlke ataması başarıyla silindi.

204 No Content

NoContent - ilke ataması yok.

Other Status Codes

CloudError

İşlemin neden başarısız olduğunu açıklayan hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Tür: oauth2
Akış: implicit
Yetkilendirme URL’si: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Kapsamlar

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

DeleteRoleManagementPolicyAssignment

Örnek isteği

DELETE https://management.azure.com/providers/Microsoft.Subscription/subscriptions/129ff972-28f8-46b8-a726-e497be039368/providers/Microsoft.Authorization/roleManagementPolicyAssignments/b959d571-f0b5-4042-88a7-01be6cb22db9_a1705bd2-3a8f-45a5-8683-466fcfd5cc24?api-version=2020-10-01

Örnek yanıt

Tanımlar

Name Description
CloudError

Hizmetten bir hata yanıtı.

CloudErrorBody

Hizmetten bir hata yanıtı.

CloudError

Hizmetten bir hata yanıtı.

Name Tür Description
error

CloudErrorBody

Hizmetten bir hata yanıtı.

CloudErrorBody

Hizmetten bir hata yanıtı.

Name Tür Description
code

string

Hatanın tanımlayıcısı. Kodlar sabittir ve program aracılığıyla kullanılması amaçlanmıştır.

message

string

Hatayı açıklayan ve kullanıcı arabiriminde görüntülenmeye uygun olması amaçlanan bir ileti.