Export Project - Export Project

Projeyi dışarı aktarır.

GET {Endpoint}/customvision/v3.3/training/projects/{projectId}/export

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
Endpoint
path True
 • string

Desteklenen Bilişsel Hizmetler uç noktaları.

projectId
path True
 • string
uuid

Dışarı aktaracak projenin proje kimliği.

İstek Başlığı

Name Required Type Description
Training-Key True
 • string

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Tamam

Media Types: "application/json", "application/xml", "text/xml"

Other Status Codes

Hata yanıtı

Media Types: "application/json", "application/xml", "text/xml"

Güvenlik

Training-Key

Type: apiKey
In: header

Örnekler

Successful ExportProject request

Sample Request

GET https://westus.api.cognitive.microsoft.com/customvision/v3.3/training/projects/bc3f7dad-5544-468c-8573-3ef04d55463e/export

Sample Response

{
 "token": "<token>"
}

Tanımlar

CustomVisionError
CustomVisionErrorCodes

Hata kodu.

ProjectExport

Proje dışarı aktarma hakkındaki bilgileri temsil eder.

CustomVisionError

Name Type Description
code

Hata kodu.

message
 • string

Hizmet tarafından bildirilen hatayı açıklayan bir ileti.

CustomVisionErrorCodes

Hata kodu.

Name Type Description
BadRequest
 • string
BadRequestCannotMigrateProjectWithName
 • string
BadRequestClassificationTrainingValidationFailed
 • string
BadRequestCustomerManagedKeyRevoked
 • string
BadRequestDetectionTrainingNotAllowNegativeTag
 • string
BadRequestDetectionTrainingValidationFailed
 • string
BadRequestDomainNotSupportedForAdvancedTraining
 • string
BadRequestExceedIterationPerProjectLimit
 • string
BadRequestExceedProjectLimit
 • string
BadRequestExceedTagPerImageLimit
 • string
BadRequestExceedTagPerProjectLimit
 • string
BadRequestExceededBatchSize
 • string
BadRequestExceededQuota
 • string
BadRequestExportAlreadyInProgress
 • string
BadRequestExportPlatformNotSupportedForAdvancedTraining
 • string
BadRequestExportValidationFailed
 • string
BadRequestExportWhileTraining
 • string
BadRequestImageBatch
 • string
BadRequestImageDimensions
 • string
BadRequestImageExceededCount
 • string
BadRequestImageFormat
 • string
BadRequestImageMetadataKey
 • string
BadRequestImageMetadataValue
 • string
BadRequestImageRegions
 • string
BadRequestImageSizeBytes
 • string
BadRequestImageStream
 • string
BadRequestImageTags
 • string
BadRequestImageUrl
 • string
BadRequestInvalid
 • string
BadRequestInvalidArtifactUri
 • string
BadRequestInvalidEmailAddress
 • string
BadRequestInvalidIds
 • string
BadRequestInvalidImportToken
 • string
BadRequestInvalidPublishName
 • string
BadRequestInvalidPublishTarget
 • string
BadRequestIterationDescription
 • string
BadRequestIterationIsNotTrained
 • string
BadRequestIterationIsPublished
 • string
BadRequestIterationName
 • string
BadRequestIterationNameNotUnique
 • string
BadRequestIterationNotPublished
 • string
BadRequestIterationValidationFailed
 • string
BadRequestMultiClassClassificationTrainingValidationFailed
 • string
BadRequestMultiLabelClassificationTrainingValidationFailed
 • string
BadRequestMultipleGeneralProductTag
 • string
BadRequestMultipleNegativeTag
 • string
BadRequestNegativeAndRegularTagOnSameImage
 • string
BadRequestNotLimitedTrial
 • string
BadRequestNotSupported
 • string
BadRequestOperationNotSupported
 • string
BadRequestPredictionIdsExceededCount
 • string
BadRequestPredictionIdsMissing
 • string
BadRequestPredictionInvalidApplicationName
 • string
BadRequestPredictionInvalidQueryParameters
 • string
BadRequestPredictionResultsExceededCount
 • string
BadRequestPredictionTagsExceededCount
 • string
BadRequestProjectDescription
 • string
BadRequestProjectDuplicated
 • string
BadRequestProjectImagePreprocessingSettings
 • string
BadRequestProjectName
 • string
BadRequestProjectNameNotUnique
 • string
BadRequestProjectUnknownClassification
 • string
BadRequestProjectUnknownDomain
 • string
BadRequestProjectUnsupportedDomainTypeChange
 • string
BadRequestProjectUnsupportedExportPlatform
 • string
BadRequestRequiredParamIsNull
 • string
BadRequestReservedBudgetInHoursNotEnoughForAdvancedTraining
 • string
BadRequestSubscriptionApi
 • string
BadRequestTagDescription
 • string
BadRequestTagName
 • string
BadRequestTagNameNotUnique
 • string
BadRequestTagType
 • string
BadRequestTrainingAlreadyInProgress
 • string
BadRequestTrainingNotNeeded
 • string
BadRequestTrainingNotNeededButTrainingPipelineUpdated
 • string
BadRequestTrainingValidationFailed
 • string
BadRequestUnpublishFailed
 • string
BadRequestUnsupportedDomain
 • string
BadRequestWorkspaceCannotBeModified
 • string
BadRequestWorkspaceNotDeletable
 • string
Conflict
 • string
ConflictInvalid
 • string
ErrorExporterInvalidClassifier
 • string
ErrorExporterInvalidFeaturizer
 • string
ErrorExporterInvalidPlatform
 • string
ErrorFeaturizationAugmentationError
 • string
ErrorFeaturizationAugmentationUnavailable
 • string
ErrorFeaturizationInvalidFeaturizer
 • string
ErrorFeaturizationQueueTimeout
 • string
ErrorFeaturizationServiceUnavailable
 • string
ErrorFeaturizationUnrecognizedJob
 • string
ErrorInvalid
 • string
ErrorIterationCopyFailed
 • string
ErrorPrediction
 • string
ErrorPredictionModelNotCached
 • string
ErrorPredictionModelNotFound
 • string
ErrorPredictionServiceUnavailable
 • string
ErrorPredictionStorage
 • string
ErrorPreparePerformanceMigrationFailed
 • string
ErrorProjectExportRequestFailed
 • string
ErrorProjectImportRequestFailed
 • string
ErrorProjectInvalidDomain
 • string
ErrorProjectInvalidPipelineConfiguration
 • string
ErrorProjectInvalidWorkspace
 • string
ErrorProjectTrainingRequestFailed
 • string
ErrorRegionProposal
 • string
ErrorUnknown
 • string
ErrorUnknownBaseModel
 • string
Forbidden
 • string
ForbiddenDRModeEnabled
 • string
ForbiddenInvalid
 • string
ForbiddenUser
 • string
ForbiddenUserDisabled
 • string
ForbiddenUserDoesNotExist
 • string
ForbiddenUserInsufficientCapability
 • string
ForbiddenUserResource
 • string
ForbiddenUserSignupAllowanceExceeded
 • string
ForbiddenUserSignupDisabled
 • string
NoError
 • string
NotFound
 • string
NotFoundApimSubscription
 • string
NotFoundDomain
 • string
NotFoundImage
 • string
NotFoundInvalid
 • string
NotFoundIteration
 • string
NotFoundIterationPerformance
 • string
NotFoundProject
 • string
NotFoundProjectDefaultIteration
 • string
NotFoundTag
 • string
UnsupportedMediaType
 • string

ProjectExport

Proje dışarı aktarma hakkındaki bilgileri temsil eder.

Name Type Description
estimatedImportTimeInMS
 • integer

Bu projenin içeri aktarılması için gereken tahmini süre, ağ bağlantısına ve kaynak ile hedef bölgeler arasındaki yüke göre değişebilir.

imageCount
 • integer

Dışarı aktarılacak görüntü sayısı.

iterationCount
 • integer

Dışarı aktarılacak yinelemelerin sayısı.

regionCount
 • integer

Dışarı aktarılacak bölgelerin sayısı.

tagCount
 • integer

Dışarı aktarılacak etiketlerin sayısı.

token
 • string

İçeri aktarmayı gerçekleştirmek için ImportProject'e geçirilmesi gereken opak belirteç. Bu belirteç, bu projeyi belirteci olan herkese içeri aktarma erişimi verir.