Ingestion Settings

Operations

Create

Abonelikle ilişkili kaynaklarla bağıntı kurmak için güvenlik verilerini ve günlüklerini almak için ayar oluşturun.

Delete

Bu aboneliğin alım ayarlarını siler.

Get

Abonelikle ilişkili kaynaklarla bağıntı için güvenlik verilerini ve günlükleri alma ayarları.

List

Abonelikle ilişkili kaynaklarla bağıntı için güvenlik verilerini ve günlükleri alma ayarları.

List Connection Strings

Güvenlik tarama günlüklerini ve verilerini almak için bağlantı dizeleri.

List Tokens

Alınan telemetri verilerini abonelikteki kaynaklarla ilişkilendirmek için kullanılan belirteci döndürür.