Hyper V Sites

Operations

Delete Site

Site silme yöntemi.

Get Site

Site alma yöntemi.

Get Site Health Summary

Site sistem durumu özetini alma yöntemi.

Get Site Usage

Site kullanımını alma yöntemi.

Patch Site

Mevcut bir siteye düzeltme eki uygulama yöntemi.

Put Site

Site oluşturma veya güncelleştirme yöntemi.

Refresh Site

Siteyi yenileme yöntemi.