Prefixes

Operations

Create Or Update

Belirtilen abonelik, kaynak grubu ve eşleme hizmeti altında belirtilen ada sahip yeni bir ön ek oluşturur.

Delete

Belirtilen abonelik, kaynak grubu ve eşleme hizmeti altında belirtilen ada sahip mevcut ön eki siler.

Get

Belirtilen abonelik, kaynak grubu ve eşleme hizmeti altında belirtilen ada sahip mevcut bir ön eki alır.

List By Peering Service

Verilen abonelik, kaynak grubu ve eşleme hizmeti altındaki tüm ön ekleri listeler.