Model - Get Properties

Model Özelliklerini Alma.
Kişiselleştirme hizmeti tarafından oluşturulan model dosyasının özelliklerini alın.

GET {Endpoint}/personalizer/v1.1-preview.1/model/properties

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
Endpoint
path True
  • string

Desteklenen Bilişsel Hizmetler uç noktası.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Başarılı

Örnekler

Successful Model_GetProperties request

Sample Request

GET {Endpoint}/personalizer/v1.1-preview.1/model/properties

Sample Response

{
  "creationTime": "2019-01-18T16:00:00-08:00",
  "lastModifiedTime": "2019-01-18T16:00:00-08:00"
}

Tanımlar

ModelProperties

Eğitilen modelle ilgili özellikler.

Name Type Description
creationTime
  • string

Modelin oluşturma zamanı.

lastModifiedTime
  • string

Modelin son değiştirildiği zaman.