Aracılığıyla paylaş


Resource Set Rules - Delete Resource Set Rule

ResourceSetRuleConfig kaynağını siler.

DELETE {endpoint}/resourceSetRuleConfigs/defaultResourceSetRuleConfig?api-version=2019-11-01-preview

URI Parametreleri

Name İçinde Gerekli Tür Description
endpoint
path True

string

Purview hesabınızın hesap uç noktası. Örnek: https://{accountName}.purview.azure.com/account/

api-version
query True

string

Kullanılacak api sürümü.

Yanıtlar

Name Tür Description
200 OK

Başarılı

204 No Content

Başarılı

Other Status Codes

ErrorResponseModel

Sağlayıcıdan alınan bir hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow.

Tür: oauth2
Akış: implicit
Yetkilendirme URL’si: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Kapsamlar

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

ResourceSetRules_DeleteResourceSetRule

Örnek isteği

DELETE {endpoint}/resourceSetRuleConfigs/defaultResourceSetRuleConfig?api-version=2019-11-01-preview

Örnek yanıt

Date: Wed, 13 Sep 2017 18:04:32 GMT
x-ms-request-id: d5496da4-9c52-402f-b067-83cc9ddea888
X-Content-Type-Options: nosniff
x-ms-correlation-request-id: 25c78f97-0b0a-4fe9-ad39-883a482265cd
Date: Wed, 13 Sep 2017 18:04:32 GMT
x-ms-request-id: d5496da4-9c52-402f-b067-83cc9ddea888
X-Content-Type-Options: nosniff
x-ms-correlation-request-id: 25c78f97-0b0a-4fe9-ad39-883a482265cd

Tanımlar

Name Description
Error

Hatayı alır veya ayarlar.

ErrorModel

Varsayılan hata modeli

ErrorResponseModel

Varsayılan hata yanıt modeli

Error

Hatayı alır veya ayarlar.

Name Tür Description
code

string

Kodu alır veya ayarlar.

details

ErrorModel[]

Ayrıntıları alır veya ayarlar.

message

string

İletileri alır veya ayarlar.

target

string

Hedefi alır veya ayarlar.

ErrorModel

Varsayılan hata modeli

Name Tür Description
code

string

Kodu alır veya ayarlar.

details

ErrorModel[]

Ayrıntıları alır veya ayarlar.

message

string

İletileri alır veya ayarlar.

target

string

Hedefi alır veya ayarlar.

ErrorResponseModel

Varsayılan hata yanıt modeli

Name Tür Description
error

Error

Hatayı alır veya ayarlar.