Aracılığıyla paylaş


ApplicationResourceStatus sabit listesi

type: string

Olası değerler şunlardır: 'Invalid', 'Ready', 'Upgrading', 'Creating', 'Deleting', 'Failed'