Aracılığıyla paylaş


HealthState sabit listesi

type: string

Uygulama, Hizmet veya Ağ gibi bir kaynağın sistem durumu.

Olası değerler şunlardır:

  • Invalid - Geçersiz bir sistem durumu gösterir. Tüm Service Fabric sabit listeleri geçersiz türe sahiptir. Değer sıfırdır.
  • Ok - Sistem durumunun iyi olduğunu gösterir. Değer 1'dir.
  • Warning - Sistem durumunun bir uyarı düzeyinde olduğunu gösterir. Değer 2'dir.
  • Error - Sistem durumunun hata düzeyinde olduğunu gösterir. Kümenin doğru işlevselliğini etkileyeebileceği için hata durumu araştırılmalıdır. Değer 3'dür.
  • Unknown - Bilinmeyen bir sistem durumunu gösterir. Değer 65535'tir.