Aracılığıyla paylaş


DataLossMode enum v82

type: string

Olası değerler şunlardır: 'Invalid', 'PartialDataLoss', 'FullDataLoss'

Olası değerler şunlardır:

  • Invalid -Saklı -dır. API'ye geçirmeyin.
  • PartialDataLoss - PartialDataLoss seçeneği çoğaltma çekirdeğinin kapanmasına neden olur ve verilen bölüm için sistemde bir OnDataLoss olayını tetikler.
  • FullDataLoss - FullDataLoss seçeneği tüm çoğaltmaları bırakır, yani tüm veriler kaybolur.