Aracılığıyla paylaş


PartitionEvent v82

Tüm Bölüm Olaylarının tabanını temsil eder.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
EventInstanceId dize (uuid) Yes
Category dize No
TimeStamp dize (tarih-saat) Yes
HasCorrelatedEvents boolean No
PartitionId dize (uuid) Yes

EventInstanceId

Tür: dize (uuid)
Gerekli: Evet

FabricEvent örneğinin tanımlayıcısı.


Category

Tür: dize
Gerekli: Hayır

Olay kategorisi.


TimeStamp

Tür: dize (tarih-saat)
Gerekli: Evet

Olay günlüğe kaydedildi.


HasCorrelatedEvents

Tür: boole
Gerekli: Hayır

Mevcut ilgili olaylar olduğunu gösterir.


PartitionId

Tür: dize (uuid)
Gerekli: Evet

Service Fabric tarafından bir bölümü benzersiz olarak tanımlamak için kullanılan iç kimlik. Bu, hizmet oluşturulduğunda rastgele oluşturulan bir GUID'dir. Bölüm kimliği benzersizdir ve hizmetin ömrü boyunca değişmez. Aynı hizmet silinip yeniden oluşturulduysa bölümlerinin kimlikleri farklı olabilir.