Aracılığıyla paylaş


ServiceCorrelationScheme enum v82

type: string

Hizmet bağıntı düzeni.

Olası değerler şunlardır:

  • Invalid - Geçersiz bir bağıntı düzeni. Kullanılamaz. Değer sıfırdır.
  • Affinity - Bu hizmetin başka bir hizmetle bensellik ilişkisi olduğunu gösterir. Geriye dönük uyumluluk için sağlanan Hizalanmış veya HizalanmamışAffinity seçeneklerini tercih etmeyi göz önünde bulundurun. Değer 1'dir.
  • AlignedAffinity - Hizalanmış benzite, birleştirilmiş hizmetlerin bölümlerinin birincillerinin aynı düğümlerde birlikte yerleştirilmesini sağlar. Bu varsayılan değerdir ve Benzite şemasını seçmekle aynıdır. Değer 2'dir.
  • NonAlignedAffinity - Hizalanmamış benzite, her hizmetin tüm çoğaltmalarının aynı düğümlere yerleştirilmesini garanti eder. Hizalanmış Benzite'nin aksine, bu, belirli bir rolün çoğaltmalarının birlikte bulunacağını garanti etmez. Değer 3'dür.