UpgradeOrchestrationServiceStateSummary v82

Service Fabric Yükseltme Düzenleme Hizmeti'nin hizmet durumu özeti.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
CurrentCodeVersion dize No
CurrentManifestVersion dize No
TargetCodeVersion dize No
TargetManifestVersion dize No
PendingUpgradeType dize No

CurrentCodeVersion

Tür: dize
Gerekli: Hayır

Kümenin geçerli kod sürümü.


CurrentManifestVersion

Tür: dize
Gerekli: Hayır

Kümenin geçerli bildirim sürümü.


TargetCodeVersion

Tür: dize
Gerekli: Hayır

Kümenin hedef kod sürümü.


TargetManifestVersion

Tür: dize
Gerekli: Hayır

Kümenin hedef bildirim sürümü.


PendingUpgradeType

Tür: dize
Gerekli: Hayır

Kümenin yükseltmeyi beklemedeki türü.