Database Auditing Settings

Operations

Create Or Update

Veritabanının blob denetim ilkesini oluşturur veya güncelleştirir.

Get

Veritabanının blob denetim ilkesini alır.

List By Database

Veritabanının denetim ayarlarını listeler.