Job Target Groups

Operations

Create Or Update

Hedef grubu oluşturur veya güncelleştirir.

Delete

Hedef grubu siler.

Get

Hedef grubu alır.

List By Agent

Aracıdaki tüm hedef grupları alır.