Failover Groups

Operations

Create Or Update

Yük devretme grubu oluşturur veya güncelleştirir.

Delete

Yük devretme grubunu siler.

Failover

Geçerli birincil sunucudan bu sunucuya yük devredildi.

Force Failover Allow Data Loss

Geçerli birincil sunucudan bu sunucuya yük devredildi. Bu işlem veri kaybına neden olabilir.

Get

Yük devretme grubu alır.

List By Server

Sunucudaki yük devretme gruplarını listeler.

Update

Yük devretme grubunu güncelleştirir.