Backup Schedules

Operations

Create Or Update

Yedekleme zamanlamasını oluşturur veya güncelleştirir.

Delete

Yedekleme zamanlamasını siler.

Get

Belirtilen yedekleme zamanlaması adının özelliklerini alır.

List By Backup Policy

Bir yedekleme ilkesindeki tüm yedekleme zamanlamalarını alır.