Packages - Delete

Test Temel Paketini siler.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.TestBase/testBaseAccounts/{testBaseAccountName}/packages/{packageName}?api-version=2022-04-01-preview

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
packageName
path True
  • string

Test Temel Paketinin kaynak adı.

resourceGroupName
path True
  • string

Kaynağı içeren kaynak grubunun adı.

subscriptionId
path True
  • string

Azure abonelik kimliği. Bu, GUID biçimli bir dizedir.

testBaseAccountName
path True
  • string

Test Temel Hesabının kaynak adı.

api-version
query True
  • string

HTTP isteğiyle kullanılacak API sürümü.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Test Temel Paketi 'silme' işlemi başarıyla tamamlandı.

202 Accepted

Test Temel Paketi 'silme' işlemi başarıyla sıraya alındı. Son sonucu yoklamak için Konum üst bilgisini izleyin.

Headers

  • Azure-AsyncOperation: string
  • Location: string
204 No Content

Test Temel Paketi 'silme' işlemi başarıyla tamamlandı.

Other Status Codes

İşlemin neden başarısız olduğunu açıklayan hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

OAuth2 Flow Azure Active Directory

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

PackageDelete

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/subscription-id/resourceGroups/contoso-rg1/providers/Microsoft.TestBase/testBaseAccounts/contoso-testBaseAccount1/packages/contoso-package2?api-version=2022-04-01-preview

Sample Response

Azure-AsyncOperation: https://management.azure.com/subscriptions/subscription-id/resourceGroups/contoso-rg1/providers/Microsoft.TestBase/testBaseAccounts/contoso-testBaseAccount1/packages/contoso-package2/operationResults/dGVjaGVkX01hbmFnZVJvbGVfNWRiNGI3Ng==?api-version=2022-04-01-preview
Location: https://management.azure.com/subscriptions/subscription-id/resourceGroups/contoso-rg1/providers/Microsoft.TestBase/testBaseAccounts/contoso-testBaseAccount1/packages/contoso-package2/operationResults/dGVjaGVkX01hbmFnZVJvbGVfNWRiNGI3Ng==?api-version=2022-04-01-preview

Tanımlar

ErrorDefinition

Hata tanımı.

ErrorResponse

Bir işlem başarısız olduğunda hata yanıtı gönderilir.

ErrorDefinition

Hata tanımı.

Name Type Description
code
  • string

Hata kodu.

details

Hata ayrıntıları.

message
  • string

Hata iletisi.

target
  • string

Belirli bir hatanın hedefi.

ErrorResponse

Bir işlem başarısız olduğunda hata yanıtı gönderilir.

Name Type Description
error

Hata ayrıntıları.