User - Disconnect Session

Kullanıcı oturumlarının bağlantısını kesin.
Belirtilen Rds bağlamıyla ilişkilendirilmiş TenantGroup, Tenant, HostPool, SessionHost ve SessionId ile kullanıcı oturumunun bağlantısını keser.

POST https://rdbroker.wvd.microsoft.com/RdsManagement/V1/Tenants/{tenantName}/HostPools/{hostPoolName}/SessionHosts/{sessionHostName}/Sessions/{sessionId}/actions/disconnect-user

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
hostPoolName
path True
  • string

İstenen HostPool.

sessionHostName
path True
  • string

İstenen SessionHost adı.

sessionId
path True
  • integer
int32

İstenen oturum kimliği.

tenantName
path True
  • string

İstenen Kiracı adı.

Yanıtlar

Name Type Description
404 Not Found

TenantNotFound,HostPoolNotFound,SessionHostNotFound