Aracılığıyla paylaş


User - Disconnect Session

Kullanıcı oturumlarının bağlantısını kesin.
Belirtilen Rds bağlamıyla ilişkilendirilmiş TenantGroup, Tenant, HostPool, SessionHost ve SessionId ile kullanıcı oturumunun bağlantısını keser.

POST https://rdbroker.wvd.microsoft.com/RdsManagement/V1/Tenants/{tenantName}/HostPools/{hostPoolName}/SessionHosts/{sessionHostName}/Sessions/{sessionId}/actions/disconnect-user

URI Parametreleri

Name İçinde Gerekli Tür Description
hostPoolName
path True

string

İstenen HostPool.

sessionHostName
path True

string

İstenen SessionHost adı.

sessionId
path True

integer

int32

İstenen oturum kimliği.

tenantName
path True

string

İstenen Kiracı adı.

Yanıtlar

Name Tür Description
404 Not Found

TenantNotFound,HostPoolNotFound,SessionHostNotFound