Bölüm

Makine Okuma Anlaması

Makine Okuma Kavraması (MRC), belirli bir bağlam paragrafı hakkındaki bir sorguyu yanıtlamaktan ibarettir.

Microsoft Araştırmacıları , Akıl Yürütme Ağı (ReasoNet) adlı yeni bir sinir ağı mimarisi kullanarak insan okuyucuların çıkarım sürecini taklit edebildi. ReasoNets bir soruyu göz önünde bulundurarak, tatmin edici bir yanıt bulunana veya oluşturulana kadar belgenin farklı bölümlerine odaklanan bir belgeyi sürekli okur.