Bölüm

Değer bağlama & değişmezlik [5 /12] | Başlangıç Serisi: F #

InF#, valuesareimmutablebydefault.       Inthisvideo,youlearnwhatvaluesare,thepoweroftype            inference,howtoassociatethemwithdescriptivenames        (valuebinding )  ve değerlerinizi değiştirmeniz gereken durumlarda değiştirilebilir bağlamalar oluşturma.
 
Bağlantı: