Bölüm

Edge İşlem projenizi Prototype'tan üretime getirme

örneklerini şununla değiştirin: Vanessa Villa, Elaine Wu, Lakshantha Dissanayake

Seeed Studio, IoT ve Edge İşlem projeleri için çeşitli donanımlar önerir. Müşterilerin Edge İşlem senaryolarını uygulamak için doğru donanımı seçmelerine yardımcı olacak bir çözüm ve teklif geliştirdiler. Edge projesinde bir Görüntü İşleme yapay zekasını prototipten üretime geçirmenin neleri kapsayacağını ve Edge İşlem projelerini geliştirmeyi, dağıtmayı ve bakımını basitleştirmeye yönelik Seeed Studio çözümünün tanıtımını yapacağız.

Bölüm

  • 00:00 - Teaser
  • 00:33 - Girişler
  • 01:01 - IoT'de POC nedir?
  • 02:10 - IoT Edge yenileyici
  • 04:20 - Azure DeepStream Accelerator çift tıklaması
  • 13:33 - NVIDIA Jetson donanımı hakkında bir kelime
  • 16:05 - Tanıtım
  • 24:27 - POC'den Üretime geçişi hızlandırma
  • 28:30 - Sarmalama ve eylem çağrısı

IoT
IoT Edge