Bölüm

Azure Stack Hub İş Ortağı Çözümleri Serisi – BinBox

Planlamadan uygulama sonrası, yönetim ve raporlamaya kadar, BinBox büyüyen bir işletmenin gereksinimlerini etkin bir şekilde karşılayan karma bulut çözümünün çevik yapılandırması için gerekli tüm kaynakları sağlar. Bunlar, Avrupa pazarlarına odaklanmış bir Yönetilen Hizmet sağlayıcısıdır ve bu teknolojileri ayrı ayrı kullanmanın karmaşıklıklarını ortadan kaldırarak hibrit bir bulut çözümü sağlamayı amaçlar.

Bağlantı:

Azure Stack