Bölüm

(Modül 5) Kapanış

Özetle, yeni özellikler özel, genel ve hibrit bulut ortamlarına geçen BT Uzmanlarını desteklemeye başlar ve Active Directory Domain Services tutarlı bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Bu video , Microsoft Sanal Akademi'nin (MVA) bir parçasıdır. MVA, ÇEŞITLI Microsoft ürünleri ve çözümleri üzerinde BT Uzmanları için yapılandırılmış öğrenme yolları sunan ücretsiz bir programdır.