Azure sanal makinelerine disk ekleme ve diskleri boyutlandırma

Orta
Geliştirici
Yönetici
Azure
Sanal Makineler
Azure Portalı
Disk Depolama

Azure sanal makineleri (VM) için kullanılabilir farklı disk depolama türlerini anlama ve oluşturma.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Sanal makine (VM) oluşturma
  • Sanal sabit sürücüleri (VHD) yapılandırma ve mevcut bir VM’ye ekleme
  • Premium disklere ihtiyacınız olup olmadığını belirleme
  • VM için diskleri yeniden boyutlandırma

Önkoşullar

Hiçbiri