Azure sanal makinelerine disk ekleme ve diskleri boyutlandırma

Orta
Developer
Administrator
Azure
Azure Virtual Machines
Azure Portal
Azure Disk Storage

Azure sanal makineleri (VM) için kullanılabilir farklı disk depolama türlerini anlama ve oluşturma.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Sanal makine (VM) oluşturma
  • Sanal sabit sürücüleri (VHD) yapılandırma ve mevcut bir VM’ye ekleme
  • Premium disklere ihtiyacınız olup olmadığını belirleme
  • VM için diskleri yeniden boyutlandırma

Önkoşullar

Hiçbiri