Azure Machine Learning'de güvenlik kavramlarını keşfetme

Başlangıç
Yapay Zeka Mühendisi
Veri Bilimcisi
Geliştirici
Çözüm Mimarı
Öğrenci
Azure
Machine Learning
Azure Portalı

Verilerin gizli kalmasını ve modellerin doğru olduğundan emin olmak için makine öğrenmesi ortamının güvenliğini sağlamayı keşfedin ve deneyin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Azure Machine Learning'da Role-Based Access Control uygulama ve anlama
  • Gizli dizilerin Azure Machine Learning'de nasıl yönetildiğini açıklama
  • Azure Sanal Ağ ile Azure Machine Learning çalışma alanı kullanma

Önkoşullar

Azure hakkında temel bilgiler