Azure SQL ile her şeyi bir araya getirme

Başlangıç
Orta
Çözüm Mimarı
Veritabanı Yöneticisi
Veri Mühendisi
Azure
SQL Veritabanı
SQL Yönetilen Örnek

Bu öğrenme yolunda Azure SQL kullanarak güvenli, iyi performans gösteren ve yüksek oranda kullanılabilir bir çözüm dağıttınız ve yapılandırdınız. Bir çözüm birden fazla öğeden oluşur. Bu modülde iş senaryosunu alıp, senaryodaki kısıtlamaları göz önünde bulundurarak gereksinimleri karşılamak için en iyi kaynakları ve işlemleri belirlemeyi öğreneceksiniz. Azure SQL ve buluttaki fırsatlar söz konusu olduğunda başka neleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini öğreneceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Azure SQL bilgilerinizi her senaryoya uygulama ve neyin ne zaman kullanılacağını belirleme
  • Azure SQL içeren bir çözüm oluşturma
  • Azure SQL'i kullanmaya başladığınızda kullanabileceğiniz diğer bulut fırsatlarını anlama
  • Daha derin bilgiler için kaynakları kullanma

Önkoşullar

  • SQL Server ve Azure SQL ile çalışma, bakımını yapma ve çözüm geliştirme konusunda deneyim
  • Kaynakları dağıtma ve yönetme gibi konularda Azure deneyimi